Co w efekcie popełnienia oszustwa?

Czyny niedozwolone wyszczególnione w prawie karnym zwykle są
ścigane z oskarżenia społecznego mianowicie z tzw. urzędu. Jakikolwiek człowiek,
jaki rządzi się normami uczciwymi, powinien mieć na odpowiedzialności, że będąc
widzem nadużycia, winien poinformować policję.

Odpowiedzialność karna – zasady

Podejrzany zrobienia morderstwa zaprezentowanego w statucie
karnym, podlega odpowiedzialności karnej. Każdy czyn opisany w kodeksie karnym
podlega odpowiedzialności karnej. W przeciwnym razie nie jest to przestępstwo.

Przebieg postępowania karnego

Postępowanie karne jest następstwem popełnienia przestępstwa
przedstawionego w kodeksie karnym.

Składa się ono z trzech etapów.

Postępowanie karne zaczyna się od ustalenia przez uprawnione
służby, czy doszło do przestępstwa. Krok ten zwany jest postępowaniem
przygotowawczym.

Kolejnym etapem jest postępowanie sądowe, w którym decyduje
się, czy prawo zostało złamane oraz ustalany jest wymiar kary.

Końcowe jest postępowanie wykonawcze, które polega na
wykonaniu kary, od razu po ogłoszeniu wymiaru kary.

Czy każdy człowiek ma prawo do obrońcy?

Każdy, kto popełnił czyn zakazany ma prawo się bronić.
Gwarantuje mu to Konstytucja. Oskarżony może wystąpić z wnioskiem o obrońcę z
urzędu, gdy wykaże iż nie jest w stanie powziąć wydatków obrony z wyboru.
Podczas postępowania sądowego, oskarżony ma możliwość ubiegania się o obrońcę z
urzędu. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, osoby niewidome, głuchonieme
jak również w przypadku, gdy sąd ma obiekcję, czy osoba rozmyślnie dokonała
czynu zabronionego, należy się adwokat z urzędu. Kiepski stan psychiczny
podejrzanego i niemoc samodzielnej obrony to również argument przemawiający za
ustaleniem obrony z urzędu. W przypadku kiedy, podejrzanego stać na obrońcę z
wyboru może go znaleźć przez Internet, wystarczy wprowadzić w Google np: adwokat
Lodz
.