Domki bez pozwolenia – kiedy nie potrzebujemy pozwolenia na budowę?

Nie zawsze w przypadku gdy chcemy wybudować na posesji jakąś
bardziej zaawansowaną budowlę, trzeba posiadać dokument pozwolenia wydany przez
władze gminy. Niekiedy potrzeba tylko przekazać odpowiedniemu urzędowi, że
chcemy rozpocząć budowanie. Od nowelizacji przepisów prawnych w XII 2017 r.
mamy tzw. domki bez pozwolenia, co dla wielu inwestorów jest nadzwyczajnym
ułatwieniem.

Czym różni się zgłoszenie od budowy?

Bez zawiadomienia urzędów i urzędników domki bez pozwolenia
nie mogą powstać – to będzie działanie sprzeczne z przepisami. Jednak w tym
momencie nie zawsze potrzeby uciążliwego oczekiwania na wyrażenie decyzji (co
często okazuje się nad wyraz kłopotliwe). Czasem prawo dopuszcza opcję
wyrażenia zamiaru budowy konkretnego domu. Niby niewiele odstaje ten stan od
dotychczasowego, ale różnica jednak jest spora: nasze zawiadomienie o budowie
nie musi wywołać reakcji urzędu wydającego pozwolenie na budowę.

Należy wziąć pod uwagę, że przez trzydzieści dni od
zgłoszenia wniosku z dołączoną właściwą dokumentacją nie wolno pojawić się na
placu budowy, lecz da się stosunkowo łatwo rozwikłać ten problem. Trzeba
przygotować cały proces o wiele wcześniej, przez co można zgłosić chęć budowy w
okresie wstępnych czynności – zakupu materiału, gromadzeniu narzędzi, itp..
Faktycznym pozwoleniem jest milcząca zgoda odpowiedniego urzędu – przyjmuje
się, że jeśli w urzędowym terminie od zawiadomienia osoba decyzyjna nie wyrazi
sprzeciwu (który może być uzasadniony np. uchybieniami formalnymi), to budowę
można rozpocząć bez jakichkolwiek przeciwwskazań.

Czego dotyczą nowe zasady?

Oto rodzaje budowli, które pasują do hasła „domki bez
pozwolenia
„: zabudowa gospodarcza w rolnictwie, należące do zabudowy
zagrodowej parku produkcji, jednokondygnacyjne budynki użytkowe, budynki mieszkalne
wolnostojące, które w całości wraz z obszarem wymaganym prawem mieszczą się na
wyznaczonych działkach oraz wiaty, altany i garaże zdefiniowane w aktualnym
prawie budowlanym. Nie postawimy bez zezwolenia takich konstrukcji, jak np.
bliźniaki czy szeregowce.