Na czym polega „bezpłatna pomoc prawnika”?

01.01.2019 roku w życie weszła nowa wersja ustawy, która
udostępnia w całej Polsce dostęp do nieodpłatnej pomocy prawniczej. Komu
dedykowana jest taka pomoc prawnika?

 

Z czym pomoże nam dyżurny adwokat lub radca?

Bezpłatny prawnik ma obowiązek zawiadomić nas o tym, jakie
obowiązują nas prawa oraz możliwości. Radca prawny powinien także powiedzieć
nam, w jaki sposób rozwiązać problem prawny, a także czy będziemy mogli liczyć
na jego pomoc w przypadku napisania pism związanych ze sprawami finansowymi lub
wnioskiem do gminy o mieszkanie socjalne. Kiedy tak właściwie chodzi o problem
dotyczący postępowania, zadanie mecenasa to wystąpienie się o zwolnienie z
opłat sądowych. Nie bez znaczenia jest także ustanowienie reprezentanta z
urzędu w postępowaniu sądowym lub ewentualnie ustanowienie prawnika, radcy
prawnego, doradcy fiskalnego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym. Niestety, jeżeli postępowanie jest wtoku, pismo nie
może pozostać złożone. Darmowy prawnik udzieli nam pomocy prawnej w różnych
zakresach prawa oraz w rozmaitych kłopotach – oprócz prawa podatkowego, pomoże
w sprawach karnych, rodzinnych czy administracyjnych. Bezpłatna pomoc prawna
jest odpowiednia też dla osób, która chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Komu adresowana jest bezpłatna pomoc kancelarii prawnej?

Z bezpłatnej pomocy adwokata ma prawo skorzystać każdy kto
ma więcej, aniżeli 65 lat lub mniej, aniżeli 26. Mogą korzystać też rodziny
posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ranni w wyniku
katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej bądź też awarii technicznej lub też
zagrożeni klęskami żywiołowymi lub katastrofami naturalnymi. Z dniem 1 stycznia
2019 roku, taka darmowa pomoc prawna została skierowana także dla osób, które
nie posiadają pieniędzy na usługi prawnicze, lecz które są w stanie tę sytuację
udokumentować.

 

Jak korzystać z darmowej pomocy prawnika?

Niekiedy wpisanie w wyszukiwarce Google frazy prawnik Kraków nie zawsze pozwoli
ekspresowo sprawdzić, czy dany adwokat udziela bezpłatnych porad (nie każdy
prawnik posiada na własnej stronie taką informację). Wobec tego warto sprawdzić
strony rządowe, gdzie widnieje wykaz adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy.