Na czym polega „bezpłatna pomoc prawnika”?

01.01.2019 roku w życie weszła nowa wersja ustawy, która udostępnia w całej Polsce dostęp do nieodpłatnej pomocy prawniczej. Komu dedykowana jest taka pomoc prawnika?

 

 

Z czym pomoże nam dyżurny adwokat lub radca?

 

Bezpłatny prawnik ma obowiązek zawiadomić nas o tym, jakie obowiązują nas prawa oraz możliwości. Radca prawny powinien także powiedzieć nam, w jaki sposób rozwiązać problem prawny, a także czy będziemy mogli liczyć na jego pomoc w przypadku napisania pism związanych ze sprawami finansowymi lub wnioskiem do gminy o mieszkanie socjalne. Kiedy tak właściwie chodzi o problem dotyczący postępowania, zadanie mecenasa to wystąpienie się o zwolnienie z opłat sądowych. Nie bez znaczenia jest także ustanowienie reprezentanta z urzędu w postępowaniu sądowym lub ewentualnie ustanowienie prawnika, radcy prawnego, doradcy fiskalnego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Niestety, jeżeli postępowanie jest wtoku, pismo nie może pozostać złożone. Darmowy prawnik udzieli nam pomocy prawnej w różnych zakresach prawa oraz w rozmaitych kłopotach – oprócz prawa podatkowego, pomoże w sprawach karnych, rodzinnych czy administracyjnych. Bezpłatna pomoc prawna jest odpowiednia też dla osób, która chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

 

 

Komu adresowana jest bezpłatna pomoc kancelarii prawnej?

 

Z bezpłatnej pomocy adwokata ma prawo skorzystać każdy kto ma więcej, aniżeli 65 lat lub mniej, aniżeli 26. Mogą korzystać też rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ranni w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej bądź też awarii technicznej lub też zagrożeni klęskami żywiołowymi lub katastrofami naturalnymi. Z dniem 1 stycznia 2019 roku, taka darmowa pomoc prawna została skierowana także dla osób, które nie posiadają pieniędzy na usługi prawnicze, lecz które są w stanie tę sytuację udokumentować.

 

 

Jak korzystać z darmowej pomocy prawnika?

 

Niekiedy wpisanie w wyszukiwarce Google frazy prawnik Kraków nie zawsze pozwoli ekspresowo sprawdzić, czy dany adwokat udziela bezpłatnych porad (nie każdy prawnik posiada na własnej stronie taką informację). Wobec tego warto sprawdzić strony rządowe, gdzie widnieje wykaz adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy.